google-site-verification: google68d653087d8ac685.html

หน่วยงานที่เลือกใช้บัวฯ

เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม alloy บัวพื้นอลูมิเนียม alloy  ทางทีมงานผู้บริหาร หจก.อลูมิเนียมไทยฯ จึงมีนโยบายให้แจ้งรายชื่อโครงการที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บัวอลูมิเนียม alloy  

Visitors: 80,724