google-site-verification: google68d653087d8ac685.html

รายชื่อขนส่งทั่วไทย

ขนส่งภาคกลาง    
นิว ช.สระบุรีขนส่ง-สาย3 02-888-1142 กรุงเทพฯ-สระบุรี-แก่งคอย
พิจิตรธานีขนส่ง-พุทธมลฑลสาย 2 02-887-4585 , 081-888-2238 กรุงเทพฯ-สากเหล็ก-ตะพานหิน-ทับคล้อ-ชุมแสง
     สุพรรณ-อู่ทอง-ศรีประจัน-สามชุก-เดินบางนางบวช-ท่าช้าง-สวนแตง
ขนส่งสายอีสาน    
สุเมธทรานสปอร์ต - สาย 5 088-034-0272,089-118-1491,034-142511 กรุงเทพฯ-อุดร
โชคบุญนำพัฒนา2005-สาย2  02-887-4328-9 กรุงเทพฯ-หนองคาย
 คิงส์โลจิสติกส์-สาย 3  02-889-0049,086-451-4477 กรุงเทพฯ-ขอนแก่น
 ส.แก่นนครพัฒนาการ-บางแวก  02-410-3423 กรุงเทพฯ-ขอนแก่น-กาฬสินธุ์-มหาสารคาม
 สหะสัมพันธ์ทราน-สาย2  02-885-7737 ถึง 40 กรุงเทพฯ-ขอนแก่น
 สหเจริญไพศาลขอนแก่นขนส่ง  02-888-1550 , 02-888-0446 กรุงเทพ-ขอนแก่น-น้ำพอง-กระนวน-ภูเวียง
โคราช-ต้นตระกุลขนส่ง-สาย 3 086-701-8337,02-888-1635 กรุงเทพฯ-โคราช-ต่างอำเภอ
 ทรานสปอร์ตโอเค-สาย 4   02-889-8752 กรุงเทพฯ-โคราช
 บี.เอส. ขนส่ง - สาย 3  02-888-0267,086-303-9160 กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี
 ทีพีเคโลจิสติกส์-สาย4  02-813-2604,087-646-1657 กรุงเทพฯ-ยโสธร-อำนาจเจริญ
 ธนพลกิจเจริญขนส่ง-สาย3  02-888-0030,095-010-7137,086-063-4467 กรุงเทพฯ-สุรินทร์
 นครพนมขนส่ง-สาย2  02-448-2065-7 กรุงเทพฯ-นครพนม-สกลนคร
ต่อโชตขนส่ง - พุทธมลฑลสาย 2 02-887-2171 กรุงเทพฯ-สกลนคร-วานรนิวาส-นาแก-นครพนม
 บุรีรัมย์รุ่งเรืองขนส่ง-พุทธมลฑลสาย 3  02-888-0578,081-838-8062,086-451-5217  กรุงเทพฯ-นางรอง-ประโคนชัย-ลำปลายมาศ-พยัคภูมิ-สารคาม
ลี้ฮะจักรขนส่ง - พุทธมลฑลสาย 3 02-448-1874,02-448-2873 กรุงเทพฯ-บ้านไผ่-เมืองพล-ขอนแก่น-สารคาม
ทองประสิทธิ์ขนส่ง-พุทธมลฑลสาย 3  02-888-1302  กรุงเทพฯ-ขอนแก่น-กระนวน-น้ำพอง-ภูเวียง-หนองเรือ-บ้านฝาง-เชียงยืน
     
 ขนส่งสายตะวันออก    
โชคบุญมาขนส่ง   สาธุ 02-294-3076 สาย3 089-661-9599 กรุงเทพฯ-ศรีราชา-แหลมฉบัง-ปลวกแดง
พี.อนุสรณ์ขนส่ง-สาย2 02-885-8033-4 กรุงเทพฯ-ระยอง-แกลง-จันทบุรี
ติ่งขนส่ง-พุทธมลฑลสาย 5  081-244-0505,087-538-9340 กรุงเทพฯ-ชลบุรี
 ทวีทรัพย์ขนส่ง-พุทธมลฑลสาย 3  065-721-9293 กรุงเทพฯ-ระยอง
     
ขนส่งสายตะวันตก    
สี่เคี้ยง นครปฐมขนส่ง-พุทธมลฑลสาย2 081-857-3285 กรุงเทพฯ-สามพราน-นครชัยศรี-นครปฐม-ดอนตูม-กำแพงแสน-บ้านโป่ง
ประสพโชคขนส่ง-พุทธมลฑลสาย 4  095-484-9285  รองเมือง 02-6139405  กรุงทพฯ-กาญจนบุรี-สังขละบุรี
     
ขนส่งสายเหนือ    
นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1998  สาย 2 02-448-2890-3 กรุงเทพ-เชียงใหม่-เชียงราย
วัฒนะกิจขนส่ง-สาย2 02-887-0914-5 กรุงเทพฯ-อุตรดิตถ์
พ.พุ่มพวงเจริญ-สาย3 02-441-3499,083-530-9939 กรุงเทพฯ-สุโขทัย
 ไทแม่สอดขนส่ง-สาย2  087-838-4441,02-885-9703 กรุงเทพฯ-แม่สอด
 วรวัฒน์ขนส่ง-พุทธมลฑลสาย 2  02-887-1055-6  กรุงเทพฯ-กำแพงเพชร
 สหะทิพย์ทองขนส่ง-พุทธมลฑลสาย 2  02-449-8325 , 082-762-8847  กรุงเทพฯ-พิษณุโลก-สุโขทัย-เชียงใหม่-ลำปาง-เชียงราย-ลำพูน
 NTC ขนส่ง-รองเมือง  02-611-9582-4 , 02-611-8454-5  กรุงเทพฯ-พิษณุโลก
     
ขนส่งสายใต้    
ภูเก็ตศรีสุชาติขนส่ง-สาย3 02-408-7575-78 กรุงเทพฯ-ภูเก็ต
ภูเก็ตนิติธรรมมานนท์-สาย3 02-889-0296,081-956-5353,081-956-0909 กรุงเทพฯ-ภูเก็ต
สปิด ขนส่ง - หัวลำโพง 02-221-3584 , 083-704-1000 กรุงเทพฯ-ภูเก็ต
ก้าวเจริญขนส่ง 02-612-4134,084-141-4210 กรุงเทพฯ-ยะลา-ปัตตานี-นราธิวาส-เบตง
สหมิตรขนส่งสุราษฏร์ธานี 02-448-2942 , 02-448-2943 กรุงเทพฯ-สุราษฏร์ธานี
ปิติพรขนส่ง-พุทธมลฑลสาย 3 081-968-6070 กรุงเทพฯ-สุราษฏร์ธานี
โชคบุญนำ(สุราษฏร์ธานี) 02-887-4634-5 กรุงเทพฯ-สุราษฏร์ธานี-นาสาร-บ้านส้อง-พระแสง
สุราษฏร์ทวีทรัพย์-สาย 2 02-887-4490-3 กรุงเทพฯ-สุราษฏร์ธานี
สี่สหายขนส่ง-พระราม2 02-451-6712-16 กรุงเทพ-ชุมพร-สุราษฯ-สมุย หาดใหญ่
เจดีเอ็นทรานสปอร์ต-สาย4หนองแขม 085-549-9446,090-630-1875,034-466220 กรุงเทพฯ-บ้านพรุ-หาดใหญ่
กรุงเทพปักษ์ใต้ขนส่ง-สาย2 02-410-3359,02-410-4089,084-979-5009 กรุงเทพ-สุราษฯ-หาดใหญ่
หาดใหญ่ชัยกาญจน์-สาย 4 02-888-5108-9 กรุงเทพฯ-หาดใหญ่-บ้านพรุ-ปาดัง-สะเดา-สงขลา-สตูล-เบตง
RAT  ขนส่ง-สาย2 02-889-4800,098-352-3881 กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช
สส.กรุงเทพฯ-ภาคใต้ขนส่ง-สายใต้ใหม่ 02-448-9091,02-448-9050-1,081-05-4463 กรุงเทพฯ-ชุมพร-นครศรีฯ-พังงา-สงขลา-หาดใหญ่-ปัตตานี-ยะลา
พัฒนาเอ็กซ์เพรส-พุทธมลฑลสาย 2 02-887-2154-5,080-864-4948 กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-พัทลุง-หาดใหญ่-สงขลา-ยะลา-ปัตตานี-สิงหนคร
พัฒนาเอ็กซ์เพรส-ตงข้ามหัวลำโพง 02-223-3831,081-089-2988 กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-พัทลุง-ชุมพร-หาดใหญ่-สงขลา-ยะลา-ปัตตานี-นรา-โกลก
ตั้งอี่ฮั้วขนส่ง-พุทธมลฑลสาย 3 02-887-4580-1,081-944-4726 กรุงเทพฯ-หัวหิน
เค อินเตอร์ขนส่ง-พุทธมลฑลสาย 4 098-254-5111,098-249-2211 กรุงเทพฯ-ภูเก็ต
Visitors: 80,722